Strona uczelni: www.wszp.edu.pl

Ciekawe linki
 • Instytucje Rynku Pracy
 • Własna Firma
 • Agencje Doradztwa Personalnego
 • Agencje Pracy Czasowej
 • Doradztwo zawodowe
 • Prawo pracy
 • Ogłoszenia o pracę
 • Telepraca
 • Praca za granicą, Programy
 • Planowanie kariery
 • Szkolenia i rozwój osobisty
 • Informacje o zawodach
 • Informacje o pracodawcy
 • Ogłoszenia o pracę w organizacjach pozarządowych
 • HR
 • Inne
 • Profile Absolwentów WSZP
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  Psychologia Społeczna
  Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe
  Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne
  Zarządzanie Logistyczne
  Nowe Media i Komunikacja Społeczna
  Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach
  Zarządzanie Kryzysowe
  Prawo i Administracja

  Nasze mury opuścili także Absolwenci:
  Doradztwa Zawodowego i Personalnego
  Protokółu Dyplomatycznego
  Mediów i Komunikacji Społecznej
  Pracy Socjalnej
  Turystyki i Rekreacji
  Zarządzania Kryzysowego
  Zarządzania Personelem

  Absolwent specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Nasi absolwenci mając wszechstronne - interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu zarządzania ogólnego oraz kapitałem ludzkim, doradztwa personalnego, psychologii, ekonomii, prawa - mogą zajmować m. in. takie stanowiska jak:

  • specjalista działu personalnego,
  • specjalista ds. organizacji i zarządzania,
  •  specjalistów ds. szkoleń zawodowych,
  • trener wewnętrzny,
  • specjalista ds. rekrutacji i selekcji.

  Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów ćwiczenia i laboratoria prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi jaki Distance Learning (e-Learning) gwarantuje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia własnej firmy.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwent specjalności Psychologia Społeczna posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

  • Socjologii,
  • Psychologii.

  Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Nasi absolwenci posiadając niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie socjologii, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarządzania oraz prawa, są przygotowani do pracy m.in. na stanowiskach:

  • doradca ds. wizerunku,
  • specjalista ds. komunikacji,
  •  specjalista badań marketingowych i społecznych,
  • trener.

  Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów ćwiczenia i laboratoria oraz 26 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin:

  • bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • stosunków międzynarodowych,
  • europeistyki,
  • politologii.

  Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe mogą zajmować m.in. takie stanowiska jak:

  • specjalisty w zakresie stosunków międzynarodowych (UE, NATO),
  • specjalisty ds. bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • analityka danych,
  • inspektora ds. monitorowania zagrożeń.

  Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i Stosunki Międzynarodowe:

  • rozumieją i potrafią analizować procedury bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
  • zdobyli umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej,
  • rozumieją zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych społeczeństw,
  • znają historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci specjalności Administracja i Bezpieczeństwo Publiczne posiadają wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

  • Prawa i Administracji,
  • Bezpieczeństwa Publicznego.

  Dzięki temu nasz absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego wyróżnia się wiedzą z zakresu zarządzania organizacją, postrzeganiem, reagowaniem i zachowaniem się w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych. Uzyskał kwalifikacje predysponujące go do podjęcia pracy w wydziałach i zespołach zarządzania kryzysowego, instytucjach samorządowych różnego szczebla, wojewódzkich sztabach wojskowych, jednostkach straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju, w strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

  • specjalista ds. bezpieczeństwa cywilnego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli,
  • specjalista w zakresie planowania cywilnego,
  • doradca - w sztabach kryzysowych każdego szczebla,
  • inspektor ds. monitorowania zagrożeń,
  • specjalista ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu organizacji państwowej,
  • specjalista ds. gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Absolwent studiów na specjalności Zarządzanie Logistyczne wyróżnia się wiedzą z zakresu zarządzania organizacją, logistyką oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych występujących zarówno w łańcuchu dostaw, jak i będących wynikiem zdarzeń i stanów nadzwyczajnych.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci studiów mogą pracować m. in. jako:

  • menedżerowie programów kryzysowych,
  • specjaliści w zakresie planowania cywilnego,
  • doradcy - w sztabach kryzysowych każdego szczebla,
  • inspektorzy ds. monitorowania zagrożeń,
  •  specjaliści ds. procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu organizacji państwowej i międzynarodowej.

  Absolwent specjalności Nowe Media i Komunikacja Społeczna posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Absolwent rozumie podstawowe procesy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej jak i krajowej i międzynarodowej. Rozumie znaczenie nowych mediów w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa.

  Absolwent uzyskuje umiejętności pozwalające wykorzystać technologie nowych mediów w szeroko pojętej komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy, nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności umożliwiają absolwentowi specjalności Nowe Media i Komunikacja Społeczna na zajmowanie stanowisk:

  • pomocniczo-twórczych w przemyśle rozrywkowym,
  •  samodzielnego specjalisty w instytucjach artystycznych,
  • samodzielnych specjalistów i stanowisk menedżerskich w mediach elektronicznych i tradycyjnych,
  • stanowisk menedżerskich w biznesie, strukturach samorządowych i administracji publicznej.

  Absolwent specjalności: Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z kilku dziedzin:

  • realizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w technologiach nowych mediów,
  • zarządzania i ekonomii,
  • prawa,
  • technologii nowych mediów.

  Dzięki temu, absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

  Wiedza ta obejmuje kompetencje producenckie w zakresie: produkcji wydawnictw multimedialnych, gier komputerowych; produkcji czasopism internetowych; zarządzania portalami internetowymi, siecią sprzedaży on-line; produkcją filmów DVD i muzyki fonograficznej.

  Absolwent tej specjalności posiada:

  • umiejętność profesjonalnego posługiwania się technikami cyfrowymi: operowanie kamerą i aparatem cyfrowym, montaż cyfrowy, montaż dźwiękowy.
  • ogólną znajomość organizacji produkcji, technik i technologii w zakresie:
   - filmy reklamowe,
   - wideoklipy,
   - serwisy informacyjne,
   - zdalne zarządzanie informacją,
   - tworzenie i prowadzenie wideo-konferencji,
   - projektowanie programów e-learningowych,
   - projektowanie stron i portali internetowych,
   - prezentacje multimedialne.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwenci specjalności Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach mogą zajmować m.in. stanowiska takie jak:

  • pomocniczo-twórcze w przemyśle rozrywkowym,
  • w produkcji filmowej.

  Absolwent specjalności Zarządzanie w Animacji i Nowych Mediach:

  • posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych,
  • zna istotę mediów, nowych mediów oraz ich znaczenia i uwarunkowania,
  • zna i umie wykorzystywać podstawowe technologie informatyczne z zakresu nowych mediów.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy, nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwent specjalności Zarządzania Kryzysowe posiada wiedzę i umiejętności z dwóch obszarów zawodowych: ukończonej specjalności i specjalizacji oraz wybranego kierunku studiów (socjologia, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie).

  Unikalna, interdyscyplinarna wiedza specjalistyczna obejmuje zagadnienia z dwóch dziedzin:

  • Zarządzania,
  • Bezpieczeństwa Narodowego.

  Dzięki temu nasz absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w strukturach administracji publicznej (rządowa, samorządowa, centralna, terenowa), jak i instytucjach rządowych, pozarządowych i gospodarczych.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

  Absolwent studiów specjalności Zarządzanie Kryzysowe wyróżnia się ogólną wiedzą z zakresu zarządzania organizacją, postrzegania, reagowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz wiedzą i umiejętnościami w zakresie efektywnego działania w sytuacjach kryzysowych.

  Absolwent specjalności Zarządzanie Kryzysowe:

  • zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania,
  • zna zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
  • posiada umiejętność rozpoznania i zdiagnozowania zagrożeń naturalnych, przemysłowych, społecznych, terrorystycznych,
  • ma znajomość procedur zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania i przywództwa w sytuacjach kryzysowych,
  • posiada wiedzę z zakresu komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

  • menedżerowie programów kryzysowych,
  • analitycy danych w sytuacjach ekstremalnych,
  • specjaliści w zakresie planowania cywilnego,
  • doradcy - w sztabach kryzysowych każdego szczebla.

  Absolwenci studium podyplomowego Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy posiadają wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy przyczyniając się do tworzenia właściwej kultury organizacyjnej, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa społecznego i publicznego.

  Absolwenci studium PP i US mogą pracować jako:

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • pracownicy samodzielni, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania służb HR i BHP,
  • doradcy zarządu ds. systemu ochrony pracy i nadzoru.

  natomiast Absolwenci studiów BHP mogą pracować jako:

  • etatowi pracownicy/menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści,
  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego,
  •  szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

  Absolwenci specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia , psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Całość uzupełniona jest bogatym zestawem przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych.

  Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria i 15 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci specjalności Protokół Dyplomatyczny posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia, psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Ponadto otrzymają wiedzę i umiejętności z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, kultury, sztuki kulinarnej itp.

  Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowanie do zawodu.

  Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci specjalności Media i Komunikacja Społeczna posiadają unikalną, gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak politologia, reklama i public relations, socjologia , psychologia, zarządzanie i marketing oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki.

  Całość uzupełniona jest bogatym zestawem przedmiotów z wybranej specjalizacji. Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria i 15 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci specjalności Praca Socjalna posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia , psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Ponadto otrzymują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i praktyczne przygotowanie do zawodu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.
  Absolwenci specjalności Socjologia Turystyki i Rekreacji posiadają gruntowną wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia, psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Ponadto otrzymują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i praktyczne przygotowanie do zawodu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci specjalności Zarządzanie Kryzysowe posiadają gruntowną,  interdyscyplinarną wiedzę obejmującą zarówno specjalistyczne zagadnienia zawodowe jak i wiedzę ogólną z takich dziedzin jak socjologia , psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki.

  Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria, praktyki, staże i kursy zawodowe, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowanie do zawodu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycję konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.

  Absolwenci specjalności Zarządzanie Personelem posiadają gruntowną  wiedzę interdyscyplinarną obejmującą podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak socjologia, psychologia i zarządzanie oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i informatyki. Całość uzupełniona jest bogatym zestawem przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych.

  Koncepcja programowa uwzględniająca oprócz wykładów: ćwiczenia, laboratoria i 15 tygodni praktyk, gwarantuje nie tylko teoretyczne ale i  praktyczne przygotowania do prac samodzielnych i kierowniczych lub do samodzielnego prowadzenia biznesu. Wszystko to gwarantuje naszym absolwentom silną pozycje konkurencyjną na rynku pracy nawet w warunkach kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia.