Strona uczelni: www.wszp.edu.pl

Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników

„Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że niniejsza pozycja stanowi oryginalne i bardzo potrzebne opracowanie. Aczkolwiek rynek wydawniczy obfituje w książki opublikowane w ostatnich latach na temat rozwoju pracowników oraz liczne publikacje, poświęcone ogólnie zarządzaniu zasobem ludzkim, to jednak żadna z nich nie ma charakteru tak konkretnego, praktycznego poradnika. Każdy rozdział, obejmujący: teoretyczne wprowadzenie, opis konkretnego projektu wdrożeniowego oraz propozycje narzędzi do wykorzystania w danym obszarze tematycznym, czyni z książki bardzo cenny materiał szkoleniowy dla praktyków. Szczegółowość prezentowanych narzędzi, powoduje, że mogą one zostać bezpośrednio zastosowane, ewentualnie stanowić cenną inspirację do innych projektów wdrożeniowych. Aspekt praktyczności został słusznie podkreślony w tytule opracowania. Niezwykle przejrzysta struktura treści książki, oraz wprowadzenie do każdego rozdziału zagadnień do dyskusji oraz zadań do rozwiązania, decyduje o wybitnych walorach dydaktycznych. Można przypuszczać, że książka stanie się niezbędnym materiałem dydaktycznym na zajęciach specjalizacyjnych, studiach podyplomowych, czy warsztatach z dziedziny rozwoju zawodowego. Gratuluję Autorkom pomysłu, podkreślam istotne walory pragmatyczne opracowania, które w pełni uzasadniają celowość jego opublikowania.” Opis pochodzi ze strony www.poczytaj.pl
drukuj
wróć
wszystkie