Strona uczelni: www.wszp.edu.pl

Asystent prawny/asystentka prawna
Data dodania: 2017.02.23

Nr referencyjnyF-929
Data zamieszczenia oferty2017.02.23
Data ważności oferty 2017.03.10
StanowiskoAsystent prawny/asystentka prawna
BranżaPrawo
Miejsce pracyWarszawa
Województwomazowieckie
Typ ofertyStaż
Wymaganiastudent/ studentka prawa - minimum 3 rok studiów
- zainteresowanie tematyką prawnoczłowieczą oraz problematyką praw osób LGBTQ
- odpowiedzialność
- komunikatywność
- dyspozycyjność
Zakres obowiązkówDo zadań asystenta/ asystentki w dziale prawnym będzie należało: przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania Klientek / Klientów z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego;
udział w bieżących konsultacjach prawnych w siedzibie Stowarzyszenia; wsparcie Zespołu Prawnego, wyszukiwanie i pozyskiwania informacji oraz materiałów (research prawny), kontakt z organami ścigania;
Oferujemy możliwość uczestnictwa w rozprawach jako osoba obserwująca z ramienia Stowarzyszenia oraz możliwość uczestnictwa w ciekawych konferencjach/seminariach tematycznych.
Oferowane warunkiCo oferuje program stażowy?

• udział w serii szkoleń ogólnych, przygotowujących do uczestnictwa w stażu (wolontariat w organizacji pozarządowej, praca metodą projektów, trening antydyskryminacyjny, warsztat dot. orientacji seksualnej, trening genderowy i antyhomofobiczny, kontakt z klientką/em);
• szkolenia specjalistyczne przygotowujące do podjęcia działań w ramach stażu w wybranym obszarze;
• możliwość nabycia doświadczenia w trakcie półrocznej pracy związanej z pomaganiem, przeciwdziałaniem dyskryminacji, upowszechnianiem kultury i nauki, działaniami wewnętrznymi w biurze lub zespole PR, HR lub działaniami edukacyjnymi i poradniczymi w obszarze prawnym;
• indywidualne wsparcie przez opiekunów grup (tutorów) w trakcie odbywania stażu;
• indywidualne sesje rozwojowe z coachem
• regularne superwizje zespołowe
• wolontariat w nowocześnie zarządzanej organizacji pozarządowej;
• współpracę z osobami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w działaniach pomocowych, antydyskryminacyjnych i antyhomofobicznych;
• możliwość nawiązania nowych kontaktów towarzyskich i zawodowych.

Szczególnie zapraszamy osoby z grup niedoreprezentowanych w naszym zespole: osoby starsze, mężczyzn, osoby żyjące z niepełną sprawnością, osoby z mniejszości narodowych i etnicznych oraz osoby transpłciowe.

Terminy

• rekrutacja – I etap: od 15.02 do 10.03.2017 r.
• rekrutacja – II etap – rozmowy z wybranymi wolontariuszami/kami:
od 13.03 do 31.03.2017 r.
• realizacja szkoleń ogólnych: od 1.04 do 15.05.2017 r.
• realizacja szkoleń specjalistycznych: od 20.05 do 30.06.2017 r.
• staż w organizacji: od 01.07 do 31.12.2017 r. (możliwość rozpoczęcia stażu wcześniej)

Zasady

Do udziału w programie zapraszamy osoby posługujące się biegle językiem polskim w piśmie i w mowie. Udział w programie jest bezpłatny. Stażystom i stażystkom nie przysługuje wynagrodzenie, ich działalność na rzecz Stowarzyszenia będzie odbywać się na zasadzie wolontariatu. Zapewniamy przerwy na kawę i obiady w dniach, w których będą odbywać się szkolenia. Osoby uczestniczące w programie będą zobowiązane do uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach z opiekunem swojej grupy (tutorem/ką) oraz superwizjach, a także do działań w wolontariacie w wymiarze minimum 60 godzin.Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zgłaszanie się do 10 marca 2017 r. poprzez:
- przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego sie pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHcCvMs6LasIhspXBALweGXDU1b36NKa91Xd2EpzRDiULHhA/viewform
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego w recepcji Stowarzyszenia Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24a, lok. 4), Warszawa.
Zaloguj się aby aplikować

drukuj
wróć
wszystkie