Strona uczelni: www.wszp.edu.pl

Regulamin portalu Akademickiego Biura Karier przy Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem.

Regulamin zawiera podstawowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania z naszego portalu. 
 • Rejestracja w portalu ABK WSZP jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez naciśnięcie przycisku potwierdzającego rejestrację dobrowolnie oświadcza Pani/Pan, że: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wprowadzonych do formularzy dostępnych w portalu ABK WSZP w celu realizacji procesów rekrutacyjnych, w tym na udostępnianie doradcom personalnym ABK WSZP i potencjalnym pracodawcom.
 • ABK WSZP nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczonych ogłoszeń oraz za szkody wynikłe przez błędne podanie informacji lub nieprawdziwych danych, bądź też niedotrzymania umów jednej ze stron użytkowników w/w portalu.
 • Termin aktywności zamieszczonych ofert określa pracodawca.
 • Prawa autorskie portalu ABK WSZP są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania treści zamieszczonych na stronach portalu.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie.
Osoby rejestrujące się jako "Pracownicy"
 • Informacje zbierane o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione- pracownicy ABK WSZP.
 • Osoba tworząca swoje CV przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w portalu udostępnia swoje dane personalne potencjalnym pracodawcom tylko za pośrednictwem ABK WSZP.
Osoby rejestrujące się jako Pracodawcy
 • Rejestracja w portalu następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularza, w którym prosimy o podanie danych kontaktowych firmy.
 • Pracodawcy mogą zamieszczać oferty pracy zgodnie ze wzorem formularza dostępnego na stronach portalu.
 • Bezpłatne anonse są dostępne dla wszystkich rejestrujących się Pracodawców w następującej formie:
  • Pracodawca wprowadza je samodzielnie przy pomocy udostępnionego formularza
  • ogłoszenie nie może posiadać odnośników do znaku firmowego/logo Pracodawcy, ani innych danych pozwalających na identyfikację ogłoszeniodawcy
  • ogłoszenie nie może mieć innej formy prezentacji niż standardowa oferowana przez portal ABK WSZP.
 • W każdej chwili zarejestrowani użytkownicy mogą aktualizować swoje dane podane w rejestracji. Dane te (adres email oraz adres korespondencyjny) nie są w żaden sposób ujawniane osobom/firmom trzecim w celach marketingowych.
Publikowanie w portalu i zamieszanie w bazach danych treści, niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów, jest niedozwolone. ABK zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym użytkownika.


« Zostaw CV

Linki
Instytucje Rynku Pracy
Własna Firma
Agencje Doradztwa Personalnego
Agencje Pracy Czasowej
Doradztwo zawodowe
Prawo pracy
Ogłoszenia o pracę
Telepraca
Praca za granicą, Programy
Planowanie kariery
Szkolenia i rozwój osobisty
Informacje o zawodach
Informacje o pracodawcy
Ogłoszenia o pracę w organizacjach pozarządowych
HR
Inne
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.
.::.