Strona uczelni: www.wszp.edu.pl

Seminarium- Partnerstwo uczelni i pracodawców w praktyce.
26 maja 2010 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt.
Partnerstwo uczelni i pracodawców w praktyce" zorganizowane przez
Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Akademickich Biur Karier. W spotkaniu wzięło udział
kilkudziesięciu przedstawicieli władz uczelni, pracodawców,
Akademickich Biur Karier i instytucji rynku pracy.
   Kształcenie na rzecz innowacyjnej gospodarki
Temat ten niezmiennie cieszy się zainteresowaniem rektorów
uczelni, polityków, władz czy mediów. Wiele uczelni zastanawia się,
w jaki sposób kształtować ofertę edukacyjną, aby dopasować ją do
potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Budowanie
relacji z rynkiem pracy w celu modyfikacji programów kształcenia i
monitorowanie losów zawodowych absolwentów są również tematem
przewodnim obecnie opracowywanych przez uczelnie projektów unijnych.
Uczestnicy panelu zastanawiali się nad tym, czy i w jakim
zakresie istnieje potrzeba współpracy pomiędzy uczelniami i
pracodawcami. Szukali też praktycznych rozwiązań w  zakresie
kształtowania współpracy środowiska akademickiego i przedsiębiorców.
Omawiali, jakie oczekiwania wobec pracodawców i wobec swoich uczelni
mają obecni studenci i absolwenci.
Seminarium zostało otwarte przez pana Lecha Antkowiaka (Z-ca
Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy), Agatę Zarzycką (Prezes
Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier) oraz pana Michała
Olszewski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st.
Warszawy). Następnie odbyły się prezentacje nt. Kształcenia na
rzecz innowacyjnej gospodarki" (Paulina Gąsiorkiewicz-Płonk z
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Zapotrzebowania
pracodawców na kwalifikacje" ( Piotr Sarnecki, Departament Dialogu
Społecznego i Stosunków Pracy, Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
trendami na rynku pracy oraz dowiedzieć się, jak zmieniają się
oczekiwania pracodawców i jaki jest profil idealnego kandydata
(Piotr Palikowski, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami).
Poruszono również temat Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej
jako platformy dla współpracy nauki, samorządu i biznesu (Michał
Olszewski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st.
Warszawy).
W seminarium wzięli uział m.in. Grupa TP, LG Electronics,
Skanska, Statoil, HILTON WARSAW, Citi Handlowy, A4e Polska,
Carrefour Polska, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w
Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Impel Cleaning, Manpower Polska, Biuro
Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16, Camaieu Polska, Animex ,
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, TUiR WARTA S.A., Dories Aria,
MDDP, ISNS, Kakadu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Polskie
Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, VOLKSWAGEN BANK POLSKA.
   Kierunki zamówione. Czy ktoś zamówił pracę?
Dużo miejsca poświęcono dyskusji na temat dobrych praktyk
współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem oraz dyskusji na temat
tzw. kierunków zamówionych. W panelu wzięli udział m.in. Krzysztof
Guldy (Dyrektor Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego), Wanda Adach (Dyrektor Urzędu Pracy m.st.
Warszawy), Joanna Malinowska-Parzydło (Dyrektor Personalny Grupy
TVN), Robert T. Żelewski (Dyrektor zarządzający ds. HR, Animex Sp. z
o.o.), prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior (Prorektor ds.
studenckich Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr hab. prof. nadzw.
Daria Lipińska Nałęcz (Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im.
Ryszarda Łazarskiego w Warszawie).
   Badania
Zaprezentowano również wyniki badań nt. oczekiwań studentów wobec
przyszłych pracodawców (Małgorzata Szoka, Universum Polska Sp. z
o.o.), a także raport z badań przeprowadzonych podczas Akademickich
Targów Pracy JOBBING (Agata Zarzycka i Sylwia Kociszewska,
Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier). Każdy z
uczestników otrzymał także Raport Końcowy z badania "Trendy
gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy" przygotowany
przez Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem i MillardBrown SMG/KRC.
    drukuj
wróć
wszystkie


Najczęściej czytane 7 dni miesiąc