Warszawa, 25.07.2008r.


Regulamin

indywidualnego szkolenia

z zakresu planowania kariery

w

Wyższej Szkole Zarządzania Personelem


Par1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze szkolenia prowadzonego przez DORADCĘ ZAWODOWEGO w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem są:

Osoby korzystające ze szkolenia w dalszej części Regulaminu nazywane są: Klientem.


Par.2. Szkolenia przeznaczone są w szczególności dla Klientów, którzy:


Par 3. Indywidualne Szkolenie prowadzone jest przez Biuro Karier WSZP i obejmuje w zależności od potrzeb klienta:

Pkt 1. Opracowanie z klientem możliwych kierunków własnego rozwoju zawodowego i stworzenie indywidualnego planu działania, poprzez:


Pkt 2. Profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/prezentacji na maturze


Par 4. Czas trwania szkolenie:


Par 5. Forma zapisu:


Na szkolenie obowiązkowe są zapisy:

które prowadzi Pani Irena Czarnecka:

(przy zapisach mailowych konieczne jest podanie numeru telefonicznego, na który możemy oddzwonić w celu umówienia indywidualnego szkolenia)


Par 6: Termin i miejsce szkoleń:


od wtorku do piątku w godzinach 10:30 – 18:30 oraz w soboty od 10:00 – 14:00

Wyższej Szkole Zarządzania Personelem

na ul. Dereniowej 52/54 (5 minut od stacji metra Imielin)


Par 7 Koszt szkoleń:

Koszt 1 godziny szkolenia to 75


•    diagnoza preferencji i predyspozycji – najczęściej 3 spotkania po 2 godziny
•    praca nad dokumentami aplikacyjnymi – najczęściej 1 spotkanie po 2 godziny
•    symulowana rozmowa kwalifikacyjna – najczęściej 1 spotkanie po 2 godziny

 Płatność za dane szkolenie będzie miała miejsce bezpośrednio przed spotkaniem.


Par 8 Dodatkowe ustalenia: